top of page

Het manifest: Laat Park Schakenbosch leven!

Inmiddels is het ruimtelijk kader voor Schakenbosch vastgesteld. Ondanks de zorgen die zijn geuit en de steunbetuigingen die zijn gegeven om het park zijn waarde te laten behouden, is er ruimte gepland voor 325 woningen. Dit heeft onomkeerbare gevolgen voor de kwaliteit van het park en de leefomgeving van omwonenden en inwoners van de gemeente.

 

​Uit de Denkt-U-mee-sessies in 2017, de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester en de diverse inloopavonden voor de ontwikkeling van Schakenbosch, is gebleken hoe belangrijk een gezonde en duurzame leefomgeving voor iedereen is. De gemeente heeft zich zelfs kandidaat gesteld voor de verkiezing van Groenste stad van Nederland.
 

Door de geplande nieuwbouwprojecten in Schakenbosch en de omliggende groengebieden zal er juist druk komen te liggen op de leefomgeving door de toename van mensen en verkeer en de afname van groen en natuur.

 

Met het onderstaande manifest roepen wij de gemeenteraadsleden op een zorgvuldig besluit te nemen over de invulling van de verschillende projecten in de groengebieden en met name Schakenbosch. Om te laten zien dat Park Schakenbosch leeft in veel harten van omwonenden en inwoners van Leidschendam-Voorburg, vragen wij zoveel mogelijk mensen het manifest te ondertekenen. Doe je mee?

Manifest Laat Park Schakenbosch leven!

Klik op het plaatje om het manifest te lezen.

bottom of page