top of page

Behoud Park Schakenbosch
mei 2018

Behoud Park Schakenbosch behandelt persoonlijke gegevens met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
Wij hanteren het hieronder genoemde privacyreglement, dat van toepassing is op alle gegevens die verwerkt worden binnen de website van Behoud Park Schakenbosch.

 

Dit betreft:
naam en e-mailadres.


Wij verwerken de gegevens met als doel

  • inzicht te krijgen in het aantal mensen dat het initiatief
    Behoud Park Schakenbosch steunt

  • informatie te verstrekken aan de steunbetuigers omtrent de ontwikkelingen van Park Schakenbosch. Dit doen wij met een nieuwsbrief waarvoor mensen zich op elk gewenst moment kunnen uitschrijven.


Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden. Hierna worden gegevens vernietigd.
 

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden gebeurt nooit zonder toestemming van de betrokkene.


Behoud Park Schakenbosch is een initiatief zonder commercieel belang.

Alleen de initiatiefnemer, Karen de Mos, heeft toegang tot de persoonsgegevens.
Zij draagt zorg voor het veilig en zorgvuldig beheer van de gegevens.

Iedere steunbetuiger heeft het recht op inzage van de over hen geregistreerde
informatie. Om inzage te krijgen, dient men eerst een schriftelijk verzoek tot
inzage in te dienen. Indien het verzoek tot inzage geaccepteerd wordt, dient de betrokkene (of diens gemachtigde) zich te kunnen legitimeren.
De betrokkene krijgt binnen twee weken na het verzoek bericht over de
mogelijkheid gegevens in te zien. Een verzoek tot inzage kan door Behoud Park Schakenbosch geweigerd worden indien het verzoek van de betrokkene de bescherming van rechten en plichten van anderen schaadt.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.


Behoud Park Schakenbosch
contactpersoon: Karen de Mos
info@behoudparkschakenbosch.nl

Klik op de foto voor een vergroting (pdf)

Privacybeleid

bottom of page